תכני הלימוד

הרב יוסי זלושינסקי, כותב תכני הלימוד ב"אורות בצוותא":

כשיהודי קם בבוקר מיד הוא נפגש עם מצוות התפילה והתפילין, לאחר מכן בשבתו לאכול הוא מברך ברכת הנהנין וברכת המזון, ותמיד יבדוק את כשרות המאכל.

במשך היום ימצא את הזמן גם לחובותיו המשפחתיים וגם לקיים את מצוות כיבוד אב ואם, ולא יעבור עליו יום ללא לימוד תורה כדי לקיים את הפסוק 'והגית בו יומם ולילה'.    

במפגש בין האדם לחברו בין אם זה בכיתה בבית ספר או סתם בלכתו ברחוב יש לכל אחד את ההזדמנות לגמול חסדים – לעזור ולסייע לחלש, להאיר פנים, לבקר חולים ולתת צדקה לעניים, וכמובן להתאמץ ולהשיב את האבדה שנפלה מחברו. מן הצד השני יש עליו את החיוב להיזהר בכבודו של החבר לא לדבר עליו לשון הרע ורכילות וח"ו לא לפגוע בכבודו ובממונו.  

וכך עוברים עליו הימים כשכל שבעה ימים מגיעה השבת אותה הוא מקדש ומענג ושובת ממלאכה, ובכל חודש וחודש חוגג הוא את הימים הטובים של אותו החודש. אם זה ראש השנה ויום כיפור בחודש תשרי, פסח בניסן ושבועות בסיון. וכל שאר החגים שתיקנו לנו חכמים כחנוכה ופורים, ושאר הימים המיוחדים שיש בלוח השנה העברי כדוגמת ט"ו בשבט, ל"ג בעומר ויום ירושלים.

כך סובב היהודי בכל רגע ורגע מחייו סביב התורה והמצוות, וכדי להבין ולהתחבר ליום שאותו הוא שומר וחוגג או למצווה שאותה הוא מקיים, מוטל עליו ללמוד להתבונן ולהעמיק במקורות, בדינים ובפרטים של כל דבר ודבר.

לצורך לימוד זה מחלקת התוכן של 'אורות בצוותא' מפיקה חוברות צבעוניות ומאירות עיניים לכל חג ומועד ולכל מצווה ומצווה, על מנת שבמפגש של התלמידים עם האברכים יקבל התלמיד חומר כתוב בנושאים רלוונטיים אלו. התלמידים לומדים על כל אחד מהנושאים מתוך החוברת, מתעניינים ומעמיקים בה.

תכנית הלימודים ב"אורות בצוותא" בנויה מחלקים שונים המיועדים לתת מענה מגוון ושונה:

כל חוברת מתחילה מיסודות המצווה – הפסוקים בהם התורה מזכירה מצווה זו ודברי חכמינו במשנה ובגמרא המבארים ומפרטים מהי המצווה.
לאחר מכן מגיע החלק בו נתבונן מה הוא שורש וטעם המצווה.

חלק נוסף עוסק בהלכה למעשה – כיצד צריך לנהוג בכל שלב ושלב, מה מותר ומה אסור, מה הוא חיוב ומה הוא רק מנהג טוב.

בנוסף משולבות בחוברות נקודות למחשבה או שאלות לעיון ולחידוד, וכמובן אימרות חז"ל וסיפורים מגדולי ישראל שעסקו במצווה זו.

בנוסף 'יוזמת אורות' שמה לעצמה מטרה עליונה לחבר ולחבב את לימודי הגמרא על תלמידי התיכונים, לימוד הגמרא הינו ערך עליון במצוות 'לימוד תורה', ורק על ידי לימוד גמרא אפשר לרדת לעומקם ולשורשם של כל הנהגות היהודי, ולדעת מה היא הדרך הנכונה שבה צעדו חכמינו ז"ל ועל פי מה קבלו את החלטותיהם וקבעו את דרך החיים שעל פיה אנחנו חיים.

ולכן בחלק גדול מן החוברות משולב בלימוד גם דף גמרא העוסק בנושא הרלוונטי, כדי שיוכל התלמיד ללמוד עם האברך את דברי התנאים והאמוראים ככתבם וכלשונם.

 

תכני הלימוד אותם אנו מציעים לבתי הספר דינמיים ומגוונים, על פי צרכי בית הספר ובהתאמה לתכנית הלימודים שלו.

רוצים את ״אורות בצוותא״ גם בבית הספר שלכם?

מלאו כאן את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם