המלצות

"אורות בצוותא" זוכה לחבר את לבבות התלמידים לתורה וללימודה,
זאת
בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי במוסד הלימודים.

מנהלי בתי הספר מתארים במילים חמות את פעילותם של האברכים וההשפעה על אווירת בית הספר ועל התלמידים:

הרב ספי שרמן מנהל ראשית
הרב אלול מנהל ישיבת נתיבות חיים
הרב סגמן בצלאל מנהל ישיבה מדעית תורנית נתיבות
הרב יאיר יניב מנהל החטיבה בי״ס תיכון הימלפרב
הרב שרון שער, ראש ישיבת ׳נתיבות דרור׳