יום שכולו תורה

תכנית "אורות בצוותא" מקיימת ימי לימוד ייחודיים לתלמידים בוגרים, במטרה לשמר את הקשר בין האברכים לתלמידים ולהוסיף ללימוד התורה ולבניין האמוני והדתי של התלמידים.

בימי הלימוד, המכונים "יום שכולו תורה", מתכנסים תלמידי שכבות י"א וי"ב ליום עיון בנושאים תורניים, בהתאם למעגל השנה ולנושאים העומדים על הפרק. "יום שכולו תורה" מתקיים בבתי הספר בהם מלמדים אברכי אורות בצוותא החל מכיתה ט', במטרה ליצור מסגרת המשמרת את הקשר בין התלמידים לאברכים אשר למדו עימם בכיתות ט' ו-י', קשר שיבוא מתוך מתוך רצון ובחירה הדדית.

היום מתקיים במתכונת ישיבתית בבית המדרש של בית הספר על מנת ליצור תחושת שייכות לעולם הישיבה.

תכנית היום מגוונת ומעניינת ונבנית בשיתוף עם בית הספר, לכל יום ישנו נושא תורני שנבחר מראש, לדוגמא: תשובה, יום טוב, ליל הסדר ועוד.

המבנה הכללי של היום פותח בלימוד משותף של התלמידים והאברכים בקבוצות קטנות, לאחר מכן מתקיימת שיחה תורנית בנושא הלימוד עם מרצה חיצוני, ולסיום מקנחים התלמידים בפעילות חווייתית מעניינת.  

דוגמא למבנה יום שכולו תורה:

8:00 תפילה בשיתוף עם האברכים

8:45 –  אפשרות א' – לימוד רעיון לפרשת שבוע לכלל התלמידים ע"י אברך אורות בצוותא.
             אפשרות ב' – לימוד פרשת שבוע או דבר הלכה ע"י אחד התלמידים.

9:00ארוחת בוקר משותפת

9:30 – דברי פתיחה וברכה והצגת הסוגיה הנלמדת ע"י מנהל בית הספר/ מורה.

9:45 סדר לימוד ראשון (בקבוצות קטנות של 4 תלמידים ואברך)

         הצעה – הכנת ולימוד משותף של סוגיה למדנית אקטואלית כסגנון מערכי עולמות.

     הערה: מחלקת התוכן מייצרת תוכן הגורם לתלמיד להיות אקטיבי במהלך הלימוד.

10:45 – שיעור על הסוגיה הנלמדת ע"י דמות תורנית חיצונית שתיבחר בשיתוף עם בית הספר.

11:15 – הפסקה

11:45- לימוד הלכה והגות על החג או המועד הקרוב.

12:30 יחידת חוויה מעניינת המבטאת את משנתו החינוכית/ ערכית של בית הספר.

13:30מנחה וארוחת צהרים.

רוצים את ״אורות בצוותא״ גם בבית הספר שלכם?

מלאו כאן את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם