חברותות בוגרות

"אורות בצוותא" שואפת ליצור בקרב התלמידים תחושת שייכות לעולם התורה וללימודי המשך על תיכוניים במסגרות תורניות. כחלק משאיפה זו אנו מקיימים תכנית חברותות מורחבת אחה"צ בקרב תלמידים בוגרי התכנית, בכיתות י"א י"ב.

במסגרת זו ניתנת אפשרות לכל תלמיד בוגר התכנית לבחור אברך וללמוד עימו בחברותא קבועה סדר או מסכת על פי בחירתו.

החברותות מתקיימות כחברותות אישיות, עם אפשרות לחברותא משותפת של שני תלמידים יחד עם אברך.

בכדי ליצור מסגרת משמעותית התלמידים נדרשים להתחייב ללימוד קבוע וכן נקבע מראש סדר או מסכת שילמדו על הסדר, כאשר בחלק מן המקרים התלמידים בוחרים ללמוד את חומר הלימוד לבגרות בגמרא בצוותא עם האברך.

רוצים את ״אורות בצוותא״ גם בבית הספר שלכם?

מלאו כאן את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם