החזון שלנו

תכנית "אורות בצוותא" פועלת ליצירת בניין אמוני ותורני משמעותי בקרב התלמידים, במטרה להביא לשלב בו קיום ושמירת התורה והמצוות בקרב תלמידי החמ"ד יהא מתוך אמונה פנימית, אהבת ה' והזדהות עם זהותנו ומחויבותנו למצוות התורה.

אנו שואפים לראות תלמידים דבקים בתורה ובמצוותיה, כפי שנמסרו לעם ישראל וברוח חז"ל, ובכך לשמור ולהעביר מדור לדור את מסורת ישראל סבא.

 

באמצעות הלימוד המשותף אנו שואפים להגיע למטרות אלו:

  • התלמיד ינהל אורח חיים שומר תורה ומצוות.
  • התלמיד ייצג באורח חייו יהודי שומר תורה ומצוות.
  • ללימוד תורה יהיה חלק משמעותי במסגרת חייו של התלמיד.
  • התלמיד ידע ללמוד וללמד תורה ומקורות תורניים.